Склад методичної ради НВК «Престиж»

Гриценко Н. І. – директор навчально-виховного комплексу, голова ради.

Немеш Л. В. - заступник директора з навчально-виховної роботи.

Бельо Н. А. – заступник директора з наувчально-виховної роботи, член ради, секретар ради.

Пильник Л. П. - вчитель-методист, керівник м/о вчителів початкових класів та вчителів предметників, член ради.

Скороходова Т. Є. – вчитель-методист, член ради.

Савченко М.Ю.– керівник м/о вихователів дошкільних груп, член ради.

Картова Н.М. – старший вчитель, член ради.

Ковальчук М.В. – старший вихователь, керівник м/о вихователів груп продовженого дня, член ради.

Зарева Т.І. - старший вчитель, член ради.

Гонда Л. А. - педагог-організатор, член ради.

Тематика засідань методичної ради на 2018-2019 н.р.

  

№ з/п

Порядок денний

Відповідальні особи

Відмітка про виконання,

№ справи

   Серпень

1.

2.

3.

4.

5

Аналіз підсумків науково-методичної роботи у 2017-2018 навчальному році. Основні напрямки і завдання науково-методичної роботи на 2018-2019 навчальний рік.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради на 2018-2019 навчальний рік.

Організація роботи над єдиною методичною проблемою:

«Модернізація методики викладання предметів інваріативної складової в умовах реалізації Нової української школи з метою впровадження STEM-освіти для  дитини віком від 3 до 10 років»

Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів у 2018-2019 навчальному році.

Готовність вчителів 1-х класів працювати в умовах НУШ /володіння змістом програми, використання сучасних технологій, створення нового освітнього простору/

Бельо Н.А.

Гриценко Н.І.

Бельо Н.А.

Немеш Л.В.

  ЖОВТЕНЬ

1.

2.

3

4

5

Про хід атестації вчителів у 2018-2019 навчальному році.

Організація методичної роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими вчителями.

Про підготовку до проведення предметного тижня.

Про участь педагогів у «хмарних» технологіях

Підготовка до тематичної педагогічної ради. 

Бельо Н.А.

Немеш Л.В.

Бельо Н.А.

Бельо Н.А.

Немеш Л.В.

  Лютий

1.

2.

Творчі звіти вчителів, які атестуються у 2019 році.

Підготовка до тематичної педагогічної ради. 

Бельо Н.А.

Бельо Н.А.

ТРАВЕНЬ

1.

2.

3.

Творчі звіти  методичних об’єднань.

Підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм за 2018-2019 н. р.

Обговорення пропозицій до річного плану НВК щодо організації методичної роботи на новий навчальний рік.

Бельо Н.А..

Немеш Л.В.

Гриценко Н.І.

 

 

№ з/п

Порядок денний

Відповідальні особи

Відмітка про виконання,

№ справи

   Серпень

1.

2.

3.

4.

5

Аналіз підсумків науково-методичної роботи у 2017-2018 навчальному році. Основні напрямки і завдання науково-методичної роботи на 2018-2019 навчальний рік.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради на 2018-2019 навчальний рік.

Організація роботи над єдиною методичною проблемою:

«Модернізація методики викладання предметів інваріативної складової в умовах реалізації Нової української школи з метою впровадження STEM-освіти для  дитини віком від 3 до 10 років»

Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів у 2018-2019 навчальному році.

Готовність вчителів 1-х класів працювати в умовах НУШ /володіння змістом програми, використання сучасних технологій, створення нового освітнього простору/

Бельо Н.А.

Гриценко Н.І.

Бельо Н.А.

Немеш Л.В.

  ЖОВТЕНЬ

1.

2.

3

4

5

Про хід атестації вчителів у 2018-2019 навчальному році.

Організація методичної роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими вчителями.

Про підготовку до проведення предметного тижня.

Про участь педагогів у «хмарних» технологіях

Підготовка до тематичної педагогічної ради. 

Бельо Н.А.

Немеш Л.В.

Бельо Н.А.

Бельо Н.А.

Немеш Л.В.

  Лютий

1.

2.

Творчі звіти вчителів, які атестуються у 2019 році.

Підготовка до тематичної педагогічної ради. 

Бельо Н.А.

Бельо Н.А.

ТРАВЕНЬ

1.

2.

3.

Творчі звіти  методичних об’єднань.

Підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм за 2018-2019 н. р.

Обговорення пропозицій до річного плану НВК щодо організації методичної роботи на новий навчальний рік.

Бельо Н.А..

Немеш Л.В.

Гриценко Н.І.

Scroll to top