Навчальний план

НВК «ПРЕСТИЖ» на 2018 – 2019 н. р

Освітні галузі Предмети Класи
1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б Разом
Мови і літератури Укр.мова 5 5 4 4 4 4 4 4 34
Літ. чит. - - 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 18+6
Іноз. мова (англ) 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Математика Математика 3 3 4 4 4 4 4 4 30
  Я досліджую світ 7 7 - - - - - - 14
Природознавст Природознавс - - 2 2 2 2 2 2 12
Суспільствознавство Я у світі - - - - 1 1 1 1 4
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Образ.мистец 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Технології Трудове навч. - - 1 1 1 1 1 1 6
Інформат. - - 1 1 1 1 1 1 6
Здоров’я і фізична культура Основи здор. - - 1 1 1 1 1 1 6
Фіз. культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Усього 19+3 19+3 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 21+3 162+6+24
Індив. консультації та групові 1 1 - - - - - - 2
Курс за вибором «Логіка» - - 1 1 1 1 1 1 6
Усього /варіативна складова/ 1 1 2 2 2 2 2 2 8
Гранично допустиме тижневе навч. навантаження на учня 20 20 22 22 23 23 23 23 176
Сумарна кількість навч. годин інваріантної і варіативної складових 23 23 25 25 26 26 26 26 200

 

Навчальний план

дошкільних груп НВК "Престиж"  на 2018 - 2019 н.р.

за програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" - 2017

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Молодша

від 3 до 4р.

Середня

від 4 до 5р.

Старша

від 5 до 6р.

Здоровя та фізичний розвиток* 3 3 3
Елементарні математичні уявлення 1 1 2
Дитина в природному довкіллі 0,5 1 1
Дитина в соціумі. Дитина у світі культури 0,5 1 1
Мовлення  дитини 1 2 3
Образотворча діяльність (малювання, ліплення, аплікація) 2 2 2
Музична діяльність 2 2 2
Літературна діяльність 1 1 1
Загальна кількість занять на тиждень 11 13 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - 2 4
Максимальна кількість занять на тиждень 11 15 19
Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 3 5,25 8,2

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину

(в астрономічних годинах)**

 

3,5

 

5,3

 

8,3

Тривалість занять 15 хв 20 хв 25 хв
Тривалість фізкультурних занять 20 хв 25 хв 25-30 хв
Тривалість перерв між заняттями Не менше 10 хв
Тривалість проведення гурткової роботи (після денного сну) 15-25 хв залежно від віку дітей
Максимально допустима  кількість занять у першій половині дня 2 2 3

* Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. 

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі має складатися з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Scroll to top