Навчальний план навчально-виховного комплексу «Престиж» на 2017-2018 н.р.

 

Основні

галузі

Навчальні 

предмети

                                                     КЛАСИ
1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4 -А 4-Б Разом

Мови  і

літератури

Українська  мова 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Українська мова

 /читання/

3 3 3 3 3 3 3 3 24

Іноземна  мова

 ( англ. )

1 1 2 2 2 2 2 2 14
Математика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Природо

знавство

Природознавство 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Суспільство

знавствознавство

Я у світі - - - - 1 1 1 1 4

Мистецтво

Музичне

 мистецтво

1 1 1 1 1 1 1 1   8

Образотворче

 мистецтво

1 1 1 1 1 1 1 1   8
Технології

Трудове 

навчання

1 1 1 1 1 1 1 1   8
Інформатика - - 1 1 1 1 1 1   6

Здоров’я  і

фізична

культура

Основи

 здоров’я

1 1 1 1 1 1 1 1   8

Фізична

культура

3 3 3 3 3 3 3 3 24
Разом :   18+3 18+3 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 21+3 160+24

Додаткові  години

курси  за  вибором :

                 
курс за вибором  « Логіка» 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Курс за вибором  «Хореографія» 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Разом / варіатив. складова/ 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Сумарна  кількість  

годин  інваріантної  і  варіативної  складових

23 23 25 25 26 26 26 26 200

Гранично  допустиме  навчальне 

навантаження  на  учнів

20 20 22 22 23 23 23 23  
Scroll to top