Кадровий педагогічний склад НВК «Престиж»

 

 

Загальна інформація про кадрове забезпечення

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

 

Педагогічні працівники*

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 33 31 6%
з них:
мають відповідну освіту 33 26 21%
працюють у навчальному закладі за сумісництвом - 1 -

 

 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

з/п

Наймену-вання навчаль-ної дисциплі-ни Прізвище, ім'я, по батькові Найме-нування посади Освіта спеціальність, кваліфікація за дипломом) Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

Педагогіч-ний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1 природознавство Гриценко Наталія Іванівна Директор Вища, вчитель поч.кл.

Вища,

учитель-методист

36

ЗІ ППО №021739,  №021488

2016

2 Вч. поч.кл. Немеш Любов Василівна

Вч. поч.кл.

Заст. директора

Вища, вчитель поч.кл.. Вища, учитель-методист 30

ЗІППО №020058

2016

3 Вч.поч.кл. Бельо Наталія Андріївна

Вч.поч..кл.

Заст.. директора

Вища, вчитель поч.кл.. Вища, старший учитель 19

ЗІППО №010506

2015

4 Вч. поч.кл. Пильник Любов Петрівна Вчитель поч..кл. Вища, вчитель поч.кл. Вища, учитель-методист 37

ЗІ ППО №004995

2013

5 Вч. поч.кл.. Коваль Наталія Ярославівна Вчитель поч..кл. Вища, вчитель поч.кл. Вища, старший учитель 19

ЗІ ППО

№012392

2014

6 Вч. поч.кл. Кунцьо Ольга Олексіївна Вчитель поч..кл. Вища, вчитель поч.кл. Вища, старший учитель 21

ЗІ ППО №009869,

2014

7 Вч. поч.кл.. Скороходова Тетяна Євгенівна Вчитель поч..кл. Вища, вчитель поч.кл.. Вища, учитель-методист 36

ЗІППО

№018244

2015

8 Вч. поч.кл. Зарева Тетяна Іллівна Вчитель поч..кл. Вища, вчитель поч.кл. Вища, старший учитель 27

ЗІ ППО

№006945

2013

9 Англ.. мова Сідей Світлана Михайлівна Вчитель англ.. мови Вища, вчитель англ.. мови вища 20

ЗІППО №023657

2016

10 Англ. мова Копинець Наталія Володимирівна Вчитель англю мови Вища, вчитель англ.. мови І кат. 14 ЗІ ППО №023657
11 Вч. поч.кл. Ловга ВалентинКарлівна Вчитель поч..кл. Вища, вч. поч.кл. І кат. 12

ЗІ ППО №023574

2016

12 музика Тимкович Людмила Омельян Вчитель музики Вища, вчитель музики І кат 16

ЗІ ППО №014407

2015

13

Інфор

матика

Пекар Вікторія Віталіївна Вчитель інф. Вчитель інф. та матем. ІІ кат 7 ЗІППО №014407
14 Хореографія Козак Марія Петрівна

Вчитель

хореогр.

Вища вч.хорегр., англ.. мови Спец. 9
15 Фізкультура ЧистяковОксана Йосипівн Вчитель фізк. Вища, вчитель біології вища 27

ЗІППО

№027792

2017

16 ВиховатГПД,  природознавство Штель Тетяна Йосипівна Вихователь ГПД Вища вчитель поч.. класів ІІ кат 5
17 Гонда Лариса Адальбер Педагог-організатор Вища вчитель історії І кат. 11

ЗІППО 

№016815

2015

18

Дудла

Андріяна Василівна

Вихова-

тель

Вища, вч. мови літерат.. спец -
19 Тракслер Надія Петрівна

Вихова-

тель

Вища, вч. біології Вища 36

ЗІ ППО №028540

2017

20 Савченко Марія Юріївна

Вихова-

тель

Вища,

Вч. рос.мови

І кат. 37

 ЗІППО

№012426

2014

21 Батрин Ганна Михайлівн

Вихова-

тель

Вища, вихователь дош. ІІ кат 7

ЗІППО

№023510

2016

22 Булина Тетяна Іванівна

Вихователь

ГПД

Вища вч. історії ІІ кат. 7

ЗІППО №019785

2015

23 Хома Лариса Іванівна

Вихова-

тель

Вища, вч.історії ІІ кат. 9

ЗІППО №007113

2013

24 Мигалина Тетяна Олексіївн

Вихова-

тель

Вища,

вчитель рос.мови

ІІ кат 10

ЗІ ППО №00017630

2015

25 Фершал Діана Василівна

Вихова.-

тель

Вища, викл. еколог ІІ кат. 10

ЗІ ППО №010882

2014

26 Обжелянська Євгенія Михайлів

Вихова-

тель

Сер. спец.

дошкіл. вих

Спец. 9
27 Острова Тетяна Олександ музкерів Вища, вчитель музики вища кат. 14

МІПО ПК №1361

2015

28 Ковальчу МирославаВасилівна ВиховатГПД Вчитель біології вища 23

ЗІ ППК №029365

2017

29 Опаленик Марина Юріївна ВиховатГПД

Вища,

Вчитель біології

Спец. 4
30

Лазорець Ярміла

Тиборівна

ВиховатГПД

Вища,

Вчитель біології

Спец. 1
2. Особи, які працюють за сумісництвом
31 Бочок Марина Павлівна  

практичний

психолог

Вища, психолог ІІкат. 9

ЗІППО

№3003595

2012

Scroll to top