2018 - 2019 навчальний рік

 1-А 1-Б 

1

2

3

4

Я досліджую світ

Укр. мова

Математика

Музичне мистецтво

Фіз. культура

1

2

3

4

Я досліджую світ

Математика

Укр. мова

Фіз. культура

1

2

3

4

Укр. мова

Англ. мова /Я досліджую світ

Я досліджую світ /Англ. мова

Я досліджую світ (техн. галузь)

1

2

3

4

Я досліджую світ 

Укр. мова

Математика

Англ. мова /Я досліджую світ

Я досліджую світ /Англ. мова

1

2

3

4

5

 Я досліджую світ

Укр. мова

Математика

Обр. мистецтво

Фіз. культура

1

2

3

4

 Я досліджую світ

Математика

Укр. мова

Я досліджую світ (техн. галузь)

Обр. мистецтво

1

2

3

4

5

 Я досліджую світ (математика)

Укр. мова

Фіз. культура

Англ. мова /Я досліджую слід

Я досліджую світ /Англ. мова

1

2

3

4

5

 Укр. мова

Англ. мова /Я досліджую світ

Я досліджую світ /Англ. мова 

Фізкультура

Музичне мистецтво

1

2

3

4

Я досліджую світ

Математика

Укр. мова

Інд. та групові заняття

1

2

3

4

Я досліджую світ (математика)

Укр. мова

Фіз. культура

Інд. та групові заняття 

     

 

  2-А    2-Б   

1

2

3

4

 Осн. здоров'я

Фіз. культура

Математика

Природознавство

 Літературне читання

1

2

3

4

Літературне читання

Математика

Обр. мистецтво

Трудове навчання

Природознавство

1

2

3

4

Літературне читання

Математика

Укр. мова /Фізкультура

фізкультура /Укр. мова

Логіка

1

2

3

4

5

Літературне читання

Укр. мова /Фізкультура

фізкультура /Укр. мова

Логіка

Основи здоров'я

1

2

3

4

 Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Математика

Обр. мистецтво

Трудове навчання        

1

2

3

4

Математика

Фіз. культура

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Природознавство

1

2

3

4

 Літературне навчання

Укр.мова / Інформатика

Інформатика / Укр. мова

Музичне мистецтво

Фіз. культура

1

2

3

4

Літературне навчання

Математика  

 Музичне мистецтво

Укр.мова / Інформатика

Інформатика / Укр. мова

1

2

3

4

Літературне читання

Математика

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Природознавство

1

2

3

4

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

математика

Літературне навчання

Фіз.культура

   3-А   3-Б 

1

2

3

4

5

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова 

Математика

Музичне мистецтво

Я у світі

 

1

2

3

4

5

Літературне навчання

Математика

Музичне мистецтво

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

1

2

3

4

5

Літертурне навчання

Природознавство

Фіз. культура

Інформатика / Укр.мова

Укр.мова / Інформатика 

1

2

3

4

5

Природознавство

Інформатика / Укр.мова

Укр.мова / Інформатика

Фіз.культура

Логіка  

1

2

3

4

5

Літературне читання

Математика

Логіка

Обр. мистецтво

Трудове навчання

1

2

3

4

5

Літературне читання

Математика

Укр. мова / Хореографія

Хореографія / Укр. мова

Основи здоров'я

1

2

3

4

5

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Фіз. культура

Математика

Природознавство

1

2

3

4

5

Природознавство

Математика

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Я у світі

1

2

3

4

5

Літературне читання

Математика

Укр.мова / Хореографія

Хореографія / Укр. мова

Основи здоров'я

1

2

3

4

5

Літературне читання

Математика

Обр. мистецтво

Трудове навчання

Фіз. культура

 

 

 

  4-А    4-Б

1

2

3

4

5

Укр.мова / Хореографія

Хореографія / Укр. мова

Математика

Фіз. культура  

Літературне читання

1

2

4

5

Літературне читання

Математика

Логіка

Я у світі

Музичне мистецтво

1

2

3

4

5

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Математика

Природознавство

Основи здоров'я

1

2

3

4

5

Математика

Фіз. культура

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Природознавство

1

2

3

4

5

Літературне читання

Математика

Логіка

Обр. мистецтво

Трудове навчання 

1

2

3

4

5

Хореографія / Укр.мова

Укр.мова / Хореографія

Математика

Обр. мистецтво

Трудове навчання 

1

2

3

4

5

Математика

Природознавство

Музичне мистецтво

Інформатика / Укр. мова

Укр. мова / Іформатика

1

2

3

4

5

Літературне читання

Укр.мова / Інформатика

Інформатикаа / Укр. мова

Природознавство

Фіз. культура

1

2

3

4

5

Укр.мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова 

Літературне читання

Фіз. культура

Я у світі

1

2

3

4

5

Літературне читання

Математика

Укр. мова / Англ. мова

Англ. мова / Укр. мова

Основи здоров'я

 

Scroll to top